dijous, 22 de maig de 2014

Utilització del Pixton

Us proposem que utilitzeu el Pixton perquè és una aplicació que t'ofereix la creació d'un còmic, és gratuït i es pot utilitzar en diferents àmbits. Et dóna tres opcions diferents que són: pixton per divertir, per escoles o per negocis i t’explica com fer servir cada una d’elles.  És fàcil d'utilitzar atès que només has d'accedir-hi i crear el personatge i les vinyetes que es vulgui. També, et dóna l'opció d'escollir el tipus de vinyeta que es necessiti en el moment. 


La pàgina està escrita en castellà, amb un vocabulari clar i fàcil d’entendre per infants de cicle superior. Per cicle mitjà també es podria utilitzar però requeriria el suport de l’adult de manera continuada. És una aplicació que es pot utilitzar individual o col·lectivament.Proyecto aprender

ASPECTES GENERALS:

Nom: Proyecto Aprender
Autor (o autors): Ministeri d’Educació i Ciència
Distribuït: Proyecto Aprender
Any de producció o darrera actualització: 2005
Edat dels destinataris: No hi ha una etapa concreta ni específica. Es pot utilitzar per tota la Primària.
URL: http://recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/web/publico.html
 
CONTINGUT:
Breu descripció del programa: el Projecte Aprendre és un recurs multimèdia interactiu dirigit als alumnes amb dificultats d’aprenentatge amb NEE (Necessitats Educatives Especials). Pretén donar resposta a les necessitat que presenten els alumnes en funció del nivell competencial curricular que posseeixen i del grau d’autonomia que poden presentar. És una aplicació gratuïta i no es necessari registre. Hi ha tres formes d’entrar-hi:
 • Professorat: en aquest apartat t’explica que pots fer, els tipus de necessitats que hi ha i com tractar-les. Dins la sessió es troba: sistemes de navegació, glossari, enllaços d’interès, bibliografia, discapacitats, escolarització de nens amb NEE, altres recursos de la xarxa i orientacions sobre el recurs.
 • Alumnat: la sessió t’ofereix dos tipus d’activitats: aprèn a ser i aprèn a fer que s’obre directament unes activitats amb dibuixos, lletra i so perquè tots els alumnes hi puguin gaudir-hi. Hi ha activitats en un centre comercial, de circulació viària com a vianant i amb els transports, la cuina per aprendre els aliments i els ordinadors. A les activitats d’aprendre a ser trobem: el cos i les seves parts, les habitacions, el metge i la higiene o neteja personal.  
 • Públic: Aquí, s’expliquen coses similars al del professorat però, només, les que poden interessar al públic com ara les preguntes o dubtes més freqüents. Dins la sessió es troba: sistemes de navegació, glossari, enllaços d’interès, bibliografia, discapacitats, escolarització de nens amb NEE, altres recursos de la xarxa i orientacions sobre el recurs.
Funcionalitat:
és un recurs que s’utilitza per assegurar i desenvolupar les capacitats físiques afectives, cognitives i comunicatives dels alumnes amb NEE promovent el major grau possible d’autonomia personal i la integració social mitjançant l’utilització de les TIC.


Tipus d’activitat que proposa: l’activitat proposa una sèries de jocs perquè els infants es desenvolupin i aprenguin conceptes bàsics de la seva vida quotidiana com ara el que forma una casa, els objectes que trobem al bany, etc. 

Ús: és d’ús individual.

Àrees curriculars relacionades: es treballa l’àrea d’educació artística i tota la resta perquè es fan activitats de tota mena per als diferents tipus d’alumnat que ens podem trobar.

Competències que es treballen: En relació a les competències bàsiques que es poden treballar a través d’aquesta aplicació, no s’adapta a cap àrea concreta però es treballen totes atès que partir de les necessitats educatives especials que tenen alguns alumnes. Les competències principals són: la competència artística i cultural, la competència del tractament de la informació i competència digital i la competència d’autonomia i iniciativa personal.

Adequació al target: a la pàgina trobem teoria pel professorat i el públic i pràctica pels alumnes. Està adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials de qualsevol cicle de primària.

INTERFÍCIE:
Descripció: el recurs dóna instruccions simples, breus i clares.

Estètica: a la pàgina principal es troba tot allò que es pot fer. No és una pàgina que tingui molts colors, sinó l’opció d’entrar a partir dels tres personatges. Però, un cop s’entra, els colors varien amb els jocs per cridar l’atenció dels infants.   

Navegació: La pàgina és gratuïta, de lliure accés i no inclou publicitat. No es pot descarregar al mòbil, es fa directament des de l’ordinador.   

Perifèrics especials: no requereix altaveus ni similars, és suficient amb la interfície del ratolí.

USABILITAT:
Es pot gaudir del programa sense haver-lo de descarregar.
INTERACTIVITAT:
Tipus de resposta del sistema: Té un grau elevat d’interactivitat que només pot variar en funció de la connexió a internet. Els efectes es canvien de manera immediata i tens la possibilitat de canviar la imatge durant el procés sense perdre els efectes que s’havien fet fins al moment. Els nens poden jugar en cada activitat triant el que més els agradi.

Què permet fer a l’usuari? Jugar a activitats diverses per aprendre els conceptes que tenen al seu entorn.

Quines possibilitats didàctiques ofereix? Es podria treballar a informàtica o a les hores de plàstica per combinar les TIC amb la plàstica.

PROPOSTES DE MILLORA:
 Que la pàgina, cada cop que s’obre una altra aplicació, es tanca i s’ha de tornar a accedir .

Take Kids

ASPECTES GENERALS:
Nom: Art Detective
Autor (o autors): Crafty Offline
Distribuït: Take Kids
Any de producció o darrera actualització: 2014
Edat dels destinataris: Cicle Mitjà i Superior

CONTINGUT:
Breu descripció del programa: És necessita registre i és gratuït. És un blog convida a entrar en diverses activitats, atès que està dividit per pestanyes:
 • My gallery: aquí es poden incloure treballs de Tate a la seva galeria, enviar un propi treball, compartir el seu l’art amb el món, deixar comentaris, posar nom a altres treballs i enviar el treball que s’ha creat en els jocs a la seva galeria.
 • Games: t’indica que l’inspiris i si vols inspiració. S’agafa una imatge, que sigui de color groc i es posa. S’ha d’utilitzar el Tate Paint per crear la imatge. S’ha d’utilitzar dos colors per dibuixar el que es prefereixi. També es pot utilitzar Airbrush per crear imatges i pintar en una representació de full de paper.
 • Films: es poden crear vídeos i compartir-los perquè la gent pugui comentar.
 • Tate Create: en aquest lloc pots trobar coses per fer fora de línia. Les activitats són creades i provades pels nens que visiten la pàgina. També, es pengen les fotografies per veure el procés.
 • What’s on? T’adreça a les pàgines que web que hi ha sobre el tema.
 • Adult zone: és pels pares i familiars que vulguin saber que fa el seu fill garantint-los una seguretat.
Funcionalitat: s’utilitza per la cerca d’idees i la creació d’imatges d’art per crear plàstica mitjançant l’ordinador. 
Tipus d’activitat que proposa: l’activitat proposa penjar imatges i vídeos relacionats amb l’art. Primer de tot, crear aquests dibuixos i, finalment, compartir-los i comentar-ho a través de la xarxa.

Ús: és d’ús individual o col·lectiu.

Àrees curriculars relacionades: es treballa l’àrea d’educació artística i les TIC a partir de la creativitat i la imaginació.

Competències que es treballen: Les competències que es treballen són: la competència artística i cultural, la competència del tractament de la informació i competència digital i competència d’autonomia i iniciativa personal.

Adequació al target: tot i que la pàgina està en anglès, gràcies a les imatges que acompanyen a les eines és fàcil de saber fer anar la web. Està adreçat a usuaris de Cicle Mitjà o Superior. Amb els alumnes de Cicle Inicial es podria treballar però es requeriria el suport de l’adult de manera continuada. Hi ha un programa que és el Tate que és per adults i el Tate Kids per a nens.

INTERFÍCIE:
Descripció: el recurs dóna instruccions simples, breus i clares.

Estètica: la pàgina principal es presenta en forma de blog amb unes pestanyes que pots anar triant, depenent el que es vulgui realitzar. Els colors són vius i l’estètica és agradable. Convida a provar l’aplicació i a submergir-se dins el blog.

Navegació: La pàgina és gratuïta i de lliure accés. És una aplicació per treballar a través de l’ordinador.

Perifèrics especials: no requereix altaveus ni similars, és suficient amb la interfície del ratolí.

USABILITAT:
Es pot gaudir del programa sense haver-lo de descarregar.

INTERACTIVITAT:
Tipus de resposta del sistema: Té un grau elevat d’interactivitat que només pot variar en funció de la connexió a internet. Els efectes es canvien de manera immediata i tens la possibilitat de canviar la imatge, de galeria o pestanya, durant el procés, sense perdre els efectes que s’havien fet fins al moment.

Què permet fer a l’usuari? Editar imatges, crear dibuixos, guardar-les, comentar amb altres companys i compartir-les a través de les xarxes socials.

Quines possibilitats didàctiques ofereix? Es podria treballar a informàtica o a les hores de plàstica per combinar les TIC amb la plàstica.

PROPOSTES DE MILLORA:
Que la pàgina estigués en català i castellà perquè la trobem en anglès.

dimecres, 21 de maig de 2014

dimarts, 20 de maig de 2014

TIC: afición y adicciónLes TIC generen afició, però, també, addició. L’excés de consum de pantalles digitals preocupa cada cop més als pares.

Uns envien WhatsApps, altres llegeixen el correu electrònic, hi ha qui consulta el temps o busca l’itinerari més eficaç per arribar a un lloc... El mòbil és imprescindible i, sense ell, la majoria no sabrien viure. La seva utilització permanent i compulsiva és preocupant. És habitual realitzar un promig de 150 consultes diàries.  

Com diu José Ramón Ubieto (psicòleg clínic i psicoanalista), el mòbil s’ha convertit en una eina de treball, una llanterna, un GPS... ‘’un instrument multiús que s’utilitza amb freqüència (150 consultes diàries) sense que això suposi una addicció a la tecnologia, atès que l’addicció no ve determinada pel nombre de consultes sinó per la necessitat de fer-les.

Les Tecnologies de la Informació i al Comunicació com ara els ordinadors, consoles, reproductors d’àudio i vídeo, etc. són per facilitar-nos la vida. El problema apareix quan passa de ser una afició o una eina de treball a convertir-se en una obsessió.

Ubieto diu: “Los nativos digitales, por ejemplo, han nacido en la era tecnológica y para ellos utilizar el móvil o internet a menudo es habitual, mientras que la adicción es una condición singular de cada individuo, hay personas que son más susceptibles de ser adictas a cualquier objeto, ya sea un móvil, un videojuego o una máquina tragaperras”.

A 2013, entre la població infantil (de 10 a 15 anys) l’ús de les TIC és molt elevat, nou de cada deu nens utilitzen l’ordinador i internet i sis de cada deu dels menors tenen telèfon mòbil. Els joves consideren que la realitat virtual és una nova forma d’integració social i, disposar d’una conta en les xarxes socials, és imprescindible.
 • Sis de cada deu nens d’entre 10 i 15 anys tenen un mòbil.
 • 3h 59m. Promig del temps que passen els usuaris cada dia a Internet.
 • 61%. Nivell de penetració d’Internet mòbil entre el total d’habitants.
 • 1h 45m. Promig del temps de connexió a Internet des del mòbil.
 • 66%. Addicció a les xarxes entre tots els habitants.
 • 1h 28m. Promig del temps que els usuaris inverteixen en les xarxes socials.
 • 44%. Usuaris que tenen Apps de xarxes socials al mòbil.
 • 11%. Usuaris que utilitzen serveis de localització a través del mòbil.

phubingEric Gómez (psicòleg) comenta que ‘’el consumo excesivo de las pantallas digitales -móvil, ordenador, tabletas, videojuegos o televisión- en algunos casos genera “un cambio de comportamiento como obsesión por las novedades, necesidad permanente de estar conectado, aislamiento del entorno familiar o pérdida de contacto con la sociedad y más amigos virtuales”.

Sabent aquestes dades, és important guiar els infants en l’ús de les TIC i ensenyar-los a utilitzar-les correctament. Per exemple, si s’és menor d’edat, crear un compte de Facebook conjunt amb els pares i, així, podran navegar ‘’lliurement’’ però controlant la situació. No és bo deixar-los sols perquè ells aprenen ràpid i, els adults, han de mostrar-los les conseqüències de l’ús d’aquests, atès que qualsevol activitat a la xarxa deixa una petjada digital.

‘’ La red almacena todo (imágenes, vídeos, comentarios,…) y “si no hacemos un buen uso de la información después se puede volver en contra”.

Noelia Conrado 

Les consoles, les més additives

Diari la Vanguardia, Dimarts 29 d'abril del 2014.

A la pàgina 19 trobem un monogràfic especial que ens parla de les consoles, que són molt additives. Espanya és un dels quatre mercats europeus de major consum de videojocs.

Els videojocs absorbeixen les vides, fins al punt d’utilitzar bolquers per no anar al bany. A Xina, uns 24 milions de joves web junkies, són addictes a la xarxa i es passen més de sis hores diàries on line. Es considera una malaltia i s’etiqueta com a trastorn clínic. Són els primers en habilitat centres de readaptació social per curar l’addicció. Allà, els joves realitzen esport i teràpia psicològica per ajudar-los a tornar a la ‘’realitat’’.

Al gener, a Xina, van enviar els addictes a internet a centres militars alternant entrenament militar, tractament mèdic i teràpia familiar. 


A Amsterdam (2006), s’obriren les portes de Smith & Jones, la primera clínica europea per rehabilitar a addictes a les TIC. Al centre s’ofereixen programes de desintoxicació individual i en grup de fins a 12 persones, amb tractaments que oscil·len entre quatre i sis setmanes.

S’ha parlat de si l’afició/addició a les TIC és només això o hi ha altres problemes darrere. Segons l’especialista de la Universitat Rovira i Virgili, Adriana Gil diu que ‘’L’addicció no està reconeguda com a base científica, però si es pot fer un ús abusiu o tenir problemes relacionats, però no tenir una addicció.


Blanca Hernández.

Pixelandia

ASPECTES GENERALS:

Nom: Pixelandia
Autor (o autors): Actual o Yirema
Distribuït: Actual o Yirema
Any de producció o darrera actualització: 2012
Edat dels destinataris: Cicle Mitjà

CONTINGUT:

Breu descripció del programa: Continguts: No és necessita registre i és gratuït. És un laboratori d’idees per utilitzar a classe de plàstica per mitjà digital.  S’organitza en tres apartats:

 • Veure: es troba informació sobre art i artistes; petites pinzellades que ens apropen a l’obra de grans mestres i èpoques d’art, posant èmfasis en les tècniques utilitzades. Hi ha una sèries de galeries amb treballs d’alumnes enviats des dels centres d’educació primària.
 • Aprendre: s’ofereixen una sèrie de senzills tutorials pas a pas sobre aspectes concrets de determinades eines gràfiques, de distribució lliure (Pixia, etc.) o llicenciades per la Conselleria d’Educació (Paint, Flash, etc.). A partir dels tutorials, es pot desenvolupar algunes idees exposades en l’apartat anterior.
 • Fer: pretén ser pràctic, mitjançant propostes concretes d’activitats per realitzar amb mitjans tradicionals, o bé a través d’eines en línia dissenyades per l’ocasió, o referències a llocs web interactius.

Aquesta aplicació no és interactiva, sinó que només serveix per aportar idees per fer dibuixos i descobrir noves eines per l’Educació Plàstica.  
Només s’ha d’anar obrint una pestanya amb cada un dels tres punts anteriors i s’adreça a una llista de pàgines webs per investigar i comprovar que han fet altres companys de diferents escoles.

Funcionalitat: s’utilitza per la cerca d’idees per crear plàstica mitjançant l’ordinador.  
Tipus d’activitat que proposa: l’activitat proposa l’observació i la cerca d’idees de treballs plàstics d’altres alumnes de plàstica.

Ús: és d’ús individual.

Àrees curriculars relacionades: es treballa l’àrea d’educació artística a partir de les TIC.

Competències que es treballen: Les competències bàsiques que es treballen són: la competència artística i cultural i la competència del tractament de la informació.

Adequació al target: la pàgina està en castellà i l’acompanyen petits dibuixos dels sentits que s’utilitzaran. Està adreçat a usuaris de Primària atès que es troben dibuixos des d’edats d’infantil fins a edats superiors.  

INTERFÍCIE:

Descripció: el recurs dóna instruccions simples, breus i clares.

Estètica: la pàgina principal presenta l’explicació del que s’aconseguirà amb aquesta aplicació. És una pàgina simple i senzilla que et dóna accés a la consulta d’imatges i dibuixos de plàstica.

Navegació: La pàgina és gratuïta i de lliure accés, però no inclou publicitat. Un cop s’obre, deriva a altres pàgines per descobrir més recursos artístics.   

Perifèrics especials: no requereix altaveus ni similars, és suficient amb la interfície del ratolí.

USABILITAT:
Es pot gaudir del programa sense haver-lo de descarregar.

INTERACTIVITAT:
Tipus de resposta del sistema: Té un grau nul d’interactivitat. Es poden mirar vídeos i dibuixos d’altres persones però no es pot interactuar ni jugar amb l’aplicació.

Què permet fer a l’usuari? Mirar i observar imatges, tutorials per agafar idees, utilitzar recursos amb TIC per la realització de dibuixos diferents.

Quines possibilitats didàctiques ofereix? Es treballarà a plàstica i el recurs seran les TIC atès que pot ser una activitat conjunta.  

PROPOSTES DE MILLORA:

La pàgina no et deixa tornar enrere un cop s’obre una pàgina i s’ha d’anar obrint pestanyes diverses per poder anar accedint-hi. Més interacció en l’aplicació.